Fiber

Siden 2007 har tidligere Meløy Energi samarbeidet med Meløy kommune og Signal Bredbånd om fiberkabel-utbygging. I 2023 skal alle husholdninger og bedrifter i Meløy ha tilbud om slik fiberforbindelse.

Det var i år 2000 at den kom, kysttelekabelen fra Narvik til Trondheim, og den første lokale forbindelsen ble lagt fra Ørnes til Glomfjord Industripark og Fykan. Fra 2007 til -10 ble så ‘Svartisfiberen’ lagt langs kysten, der samarbeidspartnerne tidligere Meløy Energi, Signal Bredbånd, Nordland Fylkeskommune og kommunene Meløy, Rødøy og Lurøy investerte over 40 millioner kroner i forbindelse for potensielt 1.500-2.000 husstander og bedrifter.

I løpet av 2020 er Reipå og Neverdal ferdig utbygget med fiber, og fra tidligere det meste av Ørnes, Glomfjord og Halsa. Med hjelp i offentlige tilskudd tilrettelegger nå Meløy Energi og Meløy kommune for å bygge ut Engavågen, Grønøy, Åmøy og Tjongsfjord. Til Bolga og Meløya er det ikke sjøkabel, men her ser man på radioforbindelse, som i 2020 kan gi teknisk gode løsninger for kundene.

Fibersalg Reipå