Lysvatn Holding

Lokale arbeidsplasser, nærhet, vannkraftproduksjon, kraft og fibernett er noen av mange fordeler ved å ha et lokalt e-verk/ energiselskap – slik som Meløy Energi – i Meløy kommune.

Meløy Energi AS er en tradisjonsrik bedrift i stadig utvikling. Bedriften er skapt av Meløy-samfunnet, eies av Meløy-samfunnet og leverer sine produkter til Meløy-samfunnet. Derfor er vi opptatt av at bedriften utvikler seg på en måte som Meløy og lokalsamfunnet er tjent med.

Meløy Energi AS framstår som en veldreven og selvstendig bedrift med solid økonomi og stabile kunder. Anlegg og bygninger er i god stand, og leveringssikkerheten er høy. Meløy Energi er en konkurransedyktig leverandør og samarbeidspartner til sitt eget lokalmarked – Meløysamfunnet.

Våre ansatte har stor stabilitet og lojalitet, og samlet representerer de høy kompetanse innen dagens virksomhetsområder. Bedriften er preget av nøkternhet og et opplevd ansvar for sitt bidrag til lokalsamfunnet. Vi har til enhver tid mellom 2 og 3 lærlinger i våre forskjellige virksomhetsområder. Rekruttering og kompetansehevning er et av våre strategiske satsingsområder for å nå våre forretningsmessige mål. I den sammenheng samarbeider vi bl.a. tett og nært med fagopplæringen lokalt her i Nordland.
For deg som kunde ønsker vi å være en mangfoldig leverandør som det er enkelt å forholde seg til. Vi arbeider for å bli bedre i vårt interne samspill, slik at vi kan hjelpe deg med dine behov uansett hvor du møter oss. Vi vil gjerne bistå deg med rådgivning innen våre produkt- og tjeneste-områder, slik at du kan få løsninger som du er tjent med, både nå og i framtiden.

Meløy Energi_drone