Anlegg kraftproduksjon

Lysvatn AS produserer årlig om lag 30 gigawatt (GWh) kraft som leveres i Nordland(NO4 området). Produksjonen gjøres i vårt kraftverk Lysvatn Kraftstasjon.

Lysvatn Kraftstasjon ble bygget i 1963 og ligger i Spilderdalen ved Ørnes, om lag 5 kilometer fra fylkesvei 17. Vannkilden er det 4 kvadratkilometer store Lysvatnet 372 m.o.h., og med 10 meter reguleringshøyde. Maks-produksjonen i Lysvatn Kraftstasjon er 4,2 MW, eller mellom 28 og 32 GWh pr. år.

Våren 2020 skiftes hele kontrollanlegget i kraftstasjonen, der bare turbinen og generatoren beholdes. I tillegg skal rørgate, sluser og rørbruddsventil renoveres og ettersees. Tidligere Meløy Energi AS investerer om lag 9,3 millioner kroner i denne oppgraderingen, som vil gi forbedret drifts- og leveringssikkerhet overfor kundene.

Vårt kraftverk avleses daglig på parametere som kraftproduksjon, effekt og temperatur på lagrene i maskineriet. Det gjennomføres også en årlig revisjonsstans. Lysvatn AS har tidligere vurdert å bygge småkraftverk i Rendalsvik i Holandsfjord, i Selstadelva og ved Spilderdalsvatnet, men disse betraktes så langt ikke som lønnsomme utbygginger.


 Lysvatn