Meløy Energi (tidligere Meløy Nett)

Spildra koplingsstasjon linje Glomfjord

  • Meløy Energi AS ble stiftet som eget aksjeselskap 1997, og er 100% eid av Meløy kommune.
  • Meløy Energi AS eier strømnettet i Meløy med unntak av industriparken i Glomfjord (Yara nett). Vi overfører strøm til våre kunder i Meløy.
  • Nettleie må du betale til Meløy Nett, som er ditt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken kraftleverandør du har.
  • Nettleie dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet.