Entreprenør

Målt på årlig omsetning er Meløy Energi AS en av de aller største selskapene i Sør-Salten og på Nord-Helgeland. Vi har en omfattende aktivitet som kraftprodusent, kraftselger og entreprenør.

Med våre to kraftverk, 890 kilometer linjenett, 309 nettstasjoner, 2450 gatelys og pågående utbygging av fiberforbindelse til hele Meløy, har Meløy Energi AS en stor og travel virksomhet i både vedlikehold og nybygging av svært viktig infrastruktur.

Anleggskontoret hos Meløy Energi AS er enheten som koordinerer all nybygging og vedlikehold, både for kraftlinjer, utbygging og endringer hos våre kraftkunder, innen fiberutbygging og vedlikehold av gatelys. Hver morgen klokka 08.00 samles alle energimontørene, staben ved anleggskontoret og representanter fra ledelsen, for å planlegge dagens oppgaver og utearbeid. Anleggskontoret ledes av Jan Erik Risvik, som har personalansvar for i alt 16 ansatte i anleggsvirksomheten.

Hensynet til helse, miljø og sikkerhet er svært viktig for Meløy Energi AS. Vi har de siste årene innført et systematisk forbedringsarbeid, der stadig bedre rapportering av alle typer avvik er avgjørende for å kunne forebygge tilløp til skader og alvorlige hendelser.

 Jan Erik Risvik, Torstein Myrvang og Joachim Pedersen