Svartisfiber

Svartisfiberen er et samarbeidsprosjekt mellom utbyggerne tidlgiere Meløy Energi, Fiber og Rødøy-Lurøy Kraftverk, Signal Bredbånd, Meløy kommune og Nordland fylkeskommune.

Svartisfiberen var et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune, Meløy-, Rødøy- og Lurøy kommune og utbyggerne tidligere Meløy Energi og Rødøy Breibånd. Prosjektet hadde en budsjettramme på 44 mill finansiert gjennom høykommidler, bidrag fra nærlingsliv og kommuner.

Målet med utbyggingen har vært å etablere høyhastighetsnett i kommunene Meløy, Rødøy og Lurøy og utbyggingen går fra Kilvik (Meløy) til Lovund (Lurøy).

Utbyggingen har sikret næringsliv og private høyhastighets fibernett for overføring av data, tv og ip-telefoni. Samtidig har det sikret Statnett en god overvåkning av de lokasjonene de har i Meløy, Rødøy og Lurøy og viktig overføringshastighet videre.

Rack