Fiberutbygging Bjærangsfjord

Firma John Kildal & Sønner tildelt graveentreprisen

Meløy Energi er nå igang med utbyggingsprosjektet som gjør at hele Bjærangsfjorden blir koplet opp på fiber.

Dette er et samarbeidsprosjekt med Signal AS og den tekniske løsningen er basert på Altibox sine tjenester.

Utbyggingen vil strekke seg over ca 1 år, der gravearbeidet er det som blir mest tidkrevende.

Arbeidet vil starte opp på Saura og gå innover fjorden til "Storrona". Derfra er det lagt ned rør ifm rasvarslingsprosjektet til Nordland fylkeskommune.

Videre framdrift må vi se litt i sammenheng med at deler av utbyggingen skal bygges ut fra Halsa og det kan tenkes at vi ser på en framdrift der noen kunder på sør siden av Bjærangsfjord forseres og koples opp fra Halsa.

Totalt er det i overkant av 20 km med graving og prosjektet har en ramme på 7,5 mill. Antall kunder vil være ca 60. Prosjektet er støttet med høykommider og Meløy kommune eier prosjektet.

Arbeidet har en varighet på 1 år.