Gode nyheter ang oppgradering av gatelys

i løpet av en 4-års periode

Kraftig forbedring gir kraftig besparelse

 

Oppgraderingen er kraftig, investeringen er stor. Meløy gjør det fordi Meløy mener det er viktig nok. Og har muskler til det.

 
Tidligere adm.dir Børge Selstad og ordfører Sigurd Stormo 
Bilde: Eksempel på kraftsjef, ordfører og stor gatelys-investering: Meløy kommune ved ordfører Sigurd Stormo (t.h.) investerer 3,5 millioner kroner, og ber Meløy Energi AS ved Børge S. Selstad oppgradere samtlige gatelys i Meløy til LED-teknologi.
 

- Gatelys er viktig for bolysten til folk! Skal man signalisere at nå går det att og ned, ja, da skal man bare skru av gatelysene for å spare penger. Men dét gjør ikke Meløy! forteller fornøyd ordfører og dermed Meløy Energi-eier – Sigurd Stormo.

 

- Et så stort prosjekt gir oss forutsigbarhet og mulighet til å øke staben. En veldig viktig kontrakt for oss. Nå skal vi lage en plan for å gjøre dette mest mulig effektivt i løpet av 4 år, sier en like fornøyd daglig leder i Meløy Energi AS – Børge S. Selstad.


Børge
Bilde: Et så stort prosjekt gir oss forutsigbarhet og mulighet til å øke staben. En veldig viktig kontrakt for oss. Børge S. Selstad
 
 

Drastisk bedre, drastisk billigere

 

Nyheten var altså at samtlige offentlige gatelys i kraftkommunen – 2.447 i tallet – skal være oppgradert til LED-teknologi innen 2025. De 447 er allerede i boks – de 2.000 tas effektivt og systematisk med om lag 500 stykker hvert av de 4 neste årene. Som faktisk betyr, opplyser Meløy Energi-anleggsleder Jan Erik Risvik til Ny Næring:

 

- LED-lysene gir drastisk bedre lys, som betyr bedre trafikksikkerhet. LED har også en helt annen levetid, kanskje over 20 år. Og ikke minst: mens de gamle kvikksølv-pærene hovedsakelig er på 125 watt, blir de nye på 37. Dermed blir lyset faktisk mye bedre, mens energiforbruket blir drastisk lavere, presiserer han.

 

Jan Erik

 

Meløy kan, Meløy vil

 

Ikke rart at kraft-sjefen og kommune-sjefen smiler bredt, da. Og dét kan du og jeg som bilister og fotgjengere også gjøre! Du ser det samme i vegtunneler – ny teknologi gir hvitt, sterkt og langt bedre lys. Det gule og stadig svakere lyset – om noen få år historie i alle bygder i gatelys-Meløy.

 

- Vi så at gammel teknologi var på tur ut, og besluttet å begynne prosessen i et eiermøte for Meløy Energi i fjor, forklarer Sigurd.

 

- Mange kommuner har økonomiske utfordringer, men kanskje er gatelys det siste man bør la være å investere i. De er på et vis et symbol på at «her bor det folk, og her satser vi».

 
Sigurd 
Bilde: Mange kommuner har økonomiske utfordringer, men kanskje er gatelys det siste man bør la være å investere i. Sigurd Stormo
 
 

Stor investering, stor gevinst

 

Nå legger gatelys-eier Meløy altså 3,5 kroner på bordet, hentet fra kommunens kraftinntekter, det såkalte konsesjonsavgiftsfondet. Og jobben med den voldsomme oppgraderingen, den gjør Meløy Energi AS, selskapet som eies av Meløy kommune.

 

- Vi kunne fortsatt å skifte ut lys ved behov, gjennom vedlikeholdsavtalen vi allerede har med Meløy Energi. Men…..20 lys i året – vil ville jo aldri blitt ferdig! mener Sigurd.

 

- Og selv om dette er en stor investering: husk at vi med dette reduserer strømforbruket- det er på litt over 1 million kilowatt i dag – ned til bare halvparten, kanskje mer. Dette er en god investering som betaler seg raskt. Og, det er bærekraft satt i system!

 

Ber om litt tålmodighet

 

For staben hos Børge S. Selstad betyr dette en vinter med god planlegging. Et eget gatelys-team settes trolig sammen. Samtidig skal stor-prosjektet innpasses i annen og viktig drift for energimontørene, og gjennomføres uten skader og trafikkfare.

 

- Så, selv om vi her gir en stor og god nyhet, må vi også be innbyggerne våre om litt tålmodighet, understreker Børge.

 

- Prosjektet må gjennomføres over en 4-årsperiode, og etter en god plan – 500 lys i året er MYE. Så, alle bygder og alle veier kan ikke forvente at jobben er gjort i neste uke, skjønner du? Men vi jobber så raskt og effektivt vi kan!

 

Sterkt lys gjennom Meløy

 

Som på biler og i tunneler er det altså LED ( Light-Emitting Diode) som gjør at lyset blir bedre, sterkt energibesparende og får drastisk lengre levetid. Tall fra i fjor viser at om lag 2.200 av Meløy-gatelysene hadde pærer på 125 watt, mens 50-100 hadde 70 watt og cirka 50 hadde 50. Resten er allerede over på LED.

 

- De gamle pærene gir litt falsk trygghet, fordi lyser er ikke egentlig på veien, men er meste øverst i stolpen. Og, de blir bare gulere over tid, og svekkes i effekt, forteller Børge.

 

Nå skal altså staben hans hos kraftleverandøren sørge for kraftig, hvitt lys, gjennom alle bygder og gjennom den sterke kraftkommunen Meløy. - Det er kjempebra at vi er en kommune som faktisk har midler og mulighet til å gjøre en slik investering! avslutter ordføreren.

 

Fakta

 

Meløy Energi AS: Etablert 8. desember 1938 som Meløy kommunale elektrisitetsverk. Er i dag delt i de to selskapene Meløy Energi AS og Meløy Nett AS. Børge S. Selstad er daglig leder for de i alt 34 ansatte, og Rolf Inge Sleipnes er styreleder. Meløy Energi AS eies 100 prosent av Meløy kommune, og hadde i 2020 driftsinntekter på 108 millioner kroner.

 

Meløy kommune: Egen kommune siden 1884, med om lag 6.300 innbyggere og der region- og kommunesenteret Ørnes (ca. 1.800) har beliggenhet 120 kilometer sør for Bodø sentrum. Typisk Helgeland-natur med dype fjorder, bratte fjell fra havkanten og skjærgård med hundrevis av holmer og øyer. Sokner i dag politisk og administrativt til region Salten. Kjent for stor vannkraftproduksjon og utnyttelse av kraft til prosessindustri, men har også sterk leverandørindustri og solide virksomheter i havbruk, fiskeri, bygg og byggevare, anleggsarbeid og kraftproduksjon. Også kjent for Engenbreen av Svartisen – som hevdes å være den lavestliggende isbreen i Nord-Europa.

 

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs